کلیات اقتصاد فرهنگ

صنایع خلاق در جهان

اقتصاد خلاق

مقدمه

آن چه مسلم است از ديدگاه نيازهاي آماري و سياست گذاري در هر کشور، يک مجموعه از تعاريف استانداردشده و يک نظام طبقه بندي مناسب به عنوان مبنايي براي طراحي يک چارچوب کاري قابل قبول لازم است تا جايگاه صنایع خلاق در نظام کلان طبقه بندي صنعتي کشور مشخص گردد (در کشور ما، ايران اسلامي، تعاريف استانداردشده و نظام طبقه بندي صنايع خلاق هنوز شکل نگرفته اند). مدل های مختلفی برای بررسی زیرمجموعه صنایع خلاق وجود دارد. یکی از این مدلها صنایع خلاق را در یازده زیرمجموعه قرار می دهد. در جدول زیر می توان یازده یرمجموعه مهم صنایع خلاق را مشاهده و آمها را بر اساس میزان درآمدی که در جهان ایجاد می کنند رتبه بندی نمود:

 

سهم درآمد 11 حوزه صنایع خلاق از نظر درآمد ایجاد شده به صورت زیر می باشد. (گزارش Cultural Times,2015)

سهم درآمد ۱۱ حوزه صنایع خلاق از نظر درآمد ایجاد شده به صورت زیر می باشد. (گزارش Cultural Times,2015)

همانگونه که در جدول نیز مشاهده می شود، از بین زیر مجموعه های صنایع خلاق، تلویزیون بیشترین درآمد و رادیو کمترین درآمد را در سطح جهان به خود اختصاص داده اند. جالب توجه اینکه سهم کل درآمد صنایع خلاق ۲۲۸۶ میلیارد دلار بوده است.  حال در قسمت بعدی گزارش بر اساس رتبه بندی درآمدی که این حوزه ها داشته اند به این مساله پرداخته می شود که کدام مناطق از جهان سهم بیشتری از درآمد و اشتغال مربوط به این زیر مجموعه ها را به خود اختصاص داده اند. اگر ما جهان را به پنج قسمت زیر تقسیم کنیم می توانیم به ارائه جزئیات جالب تری از این ۱۱ حوزه در سطح جهان بپردازیم:

 

رتبه اول:  تلویزیون

(تلویزیون در صنایع خلاق شامل تمامی برنامه های تلویزیونی که به صورت کابلی و ماهواره ای تولید و پخش می شوند).

 • رتبه اول درآمدی: ۳۸ درصد درآمد تلویزیون از کشورهای آمریکای شمالی است.
 • رتبه اول اشتغال: ۵۵ درصد اشتغال حوزه تلویزیون مربوط به کشورهای آسیایی است.

.

درآمد جهانیاشتغال جهانی
۴۷۷ میلیارد دلار۳٫۵ میلیون شغل

۳۸% درآمد حاصل از تلویزیون در سطح جهان، از کشورهای  آمریکای شمالی است. در صورتی که ۵۵ درصد شغل ایجاد شده از صنعت تلویزیون، در کشورهای آسیایی است. تلوزیون بخش سودآوری است که سودآوری آن در حال افزایش است. پیش بینی می شود تا ۴ الی ۵ سال آینده، سود حاصله تا ۲۵ درصد نیز افزایش یابد. در کشورهای در حال توسعه تحول دیجیتالی تلویزیون در حال رشد است و این در حالی است که  در کشورهای توسعه یافته تلویزیون دیجیتال و وب به شدت در میان مردم محبوبیت پیدا کرده است.

رتبه دوم: هنرهای تجسمی

(شامل عکاسی و عکسهای خلاق، فعالیت های طراحی و موزه می باشد).

 • رتبه اول درآمدی مربوط به کشورهایی آسیایی است. (۴۹ درصد)
 • رتبه اول اشتغال نیز مربوط به کشورهایی آسیایی است (۴۹ درصد)

.

درآمد جهانیدرآمد جهانی
391 میلیارد دلار6.7 میلیون شغل

با توجه به اینکه بخش هنرهای تجسمی درآمدی کمتر از تلویزیون داشته است اما اشتغالی که در جهان ایجاد کرده تقریبا دوبرابر تلویزیون بوده است. همچنین اشتغالی که هنرهای تجسمی در جهان ایجاد کرده اند بیشترین اشتغال را در بین سایر قسمت های صنایع خلاق دارا می باشد. جالب اینکه آسیا هم از نظر درآمد و هم اشتغال بیشترین سهم درآمد و اشتغال هنرهای تجسمی را در جهان دارد به گونه ای که ۴۹ درصد درآمد جهانی حاصل از هنرهای تجسمی و همچنین ۴۹ درصد شغل ایجاد شده از هنرهای تجسمی مربوط به کشورهای آسیایی می باشد. علیرغم توضیحات فوق کشورهای آمریکا، چین و انگلیس به ترتیب ۳۹ درصد، ۲۲درصد و ۲۲ درصد توزیع و فروش هنرهای تجسمی را در دست دارند. در کشورهای در حال توسعه موزه ها به گونه ای قارچ‌گونه در حال رشد هستند که این می تواند یکی از راه های توسعه هنرهای زیبای تجسمی باشد.

رتبه سوم: روزنامه و مجله

 • رتبه اول درآمدی: ۴۰ درصد درآمد حاصل از روزنامه و مجله مربوط به کشورهایی آسیایی است .
 • رتبه اول اشتغال: ۵۷ درصد اشتغال حاصل از روزنامه و مجله مربوط به  کشورهایی آسیایی است .

.

درآمد جهانیاشتغال جهانی
354 میلیارد دلار2.9 میلیون شغل

آسیا از نظر دو شاخص درآمد و اشتغال در حوزه روزنامه و مجله در سطح جهان رتبه اول را دارد. حدود ۴۰ درصد درآمد ایجاد شده از روزنامه و مجلات از آسیا می باشد همچنین حدود ۵۷ درصد شغل ایجاد شده از صنعت روزنامه و مجله نیز  مربوط به کشورهای آسیایی می باشد.

در کشورهای در حال توسعه مجله و روزنامه در حال تجربه ساختار جدیدی هستند و به سمت آنلاین شدن حرکت کرده اند. مثلا در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ حدود ۶۵۰ هزار نسخه از مجله نیویورک تایمز چاپ شد در حالی که وب سایت آنها حدود ۵۴ میلیون نفر بازدید کننده در جولای ۲۰۱۵ داشت.

در کشورهای در حال توسعه روزنامه ها و مجلات چاپی زیادی در حال تولید و چاپ می باشد. پیش بینی شده است، چین و هند با هم حدود ۵۷ درصد متوسط چاپ روزانه در جهان را در سال ۲۰۱۹ ازآن خود نمایند در حالی که این مقدار در سال ۲۰۱۴ حدود ۴۹٫۷ درصد بوده است. همچنین کل درآمد مجلات در جهان تا سال ۲۰۱۹ رشد ۱٫۵ درصدی در درآمد را خواهد داشت.

رتبه چهارم: تبلیغات

(شامل آژانس های تبلیغاتی می باشد).

 • رتبه اول درآمدی: ۵۰ درصد اروپا
 • رتبه اول اشتغال: ۵۰ درصد اروپا

.

درآمد جهانیاشتغال جهانی
285 میلیارد دلار2 میلیون شغل

تبلیغات از رسانه مختلفی مانند روزنامه، مجله، تلویزیون، رادیو و … ارائه می گردد. درآمد حاصل از تبلیغات از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ رشد ۳۰۰ میلیون دلاری را در جهان تجربه کرده است. اخیرا تبلیغات چاپی در حال کاهش هستند و توجه ویژه ای به تبلیغات دیجیتالی شده است. مثلا تبلیغات موبایلی اخیرا رشد ۲۴ درصدی داشته است.تبلیغات از نظر اشتغال و درآمد در اروپا حرف اول را می زد. به گونه ای که ۵۰ درصد درآمد جهانی تبلیغات و همچنین ۵۰ درصد شغل ایجاد شده در جهان مربوط به کشورهای اروپایی می باشد.

رتبه پنجم: معماری

(شامل شرکت های معماری می باشد).

 • رتبه اول درآمدی: ۵۳ درصد آسیا
 • رتبه اول اشتغال: ۳۹ درصد اروپا

.

درآمد جهانیاشتغال جهانی
222 میلیارد دلار1.7 میلیون شغل

درآمد معماری آسیا حدود ۵۳% کل درآمد حاصل از معماری جهان است. همچنین سهم اروپا از اشتغال ایجاد شده در صنعت معماری ۳۹ درصد اشتغال معماری در جهان است.

در کشورهای در حال توسعه معماری در حال رشد است. چین، هند و برزیل بیشترین پتانسل رشد در ارائه خدمات معماری در جهان را دارا می باشند. اگرچه در کشورهای در حال توسعه میزان استفاده از معماری در حال افزایش است، اما کشورهای غربی سعی می کنند این بازار را در دست گیرند. مثلا سه شرکت بزرگ معماری در جهان از کشورهای متعلق به حوزه  آمریکای شمالی هستند.

 

رتبه ششم: کتاب

(کلیه کتاب هایی که به صورت فیزیکی و دیجیتالی به فروش می روند شامل کتاب های علمی، فنی و پزشکی).

 • رتبه اول درآمدی: ۳۷ درصد، اروپا
 • رتبه اول اشتغال: ۴۶ درصد، آسیا

.

درآمد جهانیاشتغال جهانی
143 میلیارد دلار3.7 میلیون شغل

اروپا از نظر درآمدی و آسیا از نظر میزان شغل ایجاد شده در صنعت کتاب حرف اول را می زنند. حدود ۳۷ درصد درآمد حاصل از کتاب در سطح جهان مربوط به اروپا و حدود ۴۶ درصد اشتغال ایجاد شده از کتاب در سطح جهان مربوط به آسیا است.

کتاب های چاپی حدود ۸۰ درصد کل کتاب های  فروش رفته در جهان را تشکیل می دهند که این مقدار در کشورهای در حال توسعه نیز بیشتر خواهد بود. رشد درآمد حاصل از کتاب بیشتر مربوط به کتاب های حوزه آموزش هستند. در صورتی که دیگر کتاب ها و کتاب های فنی  در رتبه دوم و سوم قرار می گیرند.

رتبه هفتم: هنرهای نمایشی

(رقص، تئاتر، موزیک زنده و …) .

 • رتبه اول درآمدی: ۴۹ درصد، آمریکا
 • رتبه اول اشتغال: ۳۸ درصد، آسیا

.

درآمد جهانیاشتغال جهانی
127 میلیارد دلار3.5 میلیون شغل

آمریکا حدود ۴۹ رصد از درآمد هنرهای نمایشی را به خود اختصاص داده است در حالی که آسیا حدود ۳۸ درصد اشتغال در حوزه هنرهای نمایشی را به خود اختصاص داده است. هنرهای نمایشی تحت تسلط آمریکا و اروپا هستند.

 

رتبه هشتم: صنعت بازی

(تولیدکنندگان و فروشندگان بازی و تجهیزات بازی)

 • رتبه اول درآمدی: ۴۷ درصد، آسیا
 • رتبه اول اشتغال: ۴۲ درصد، آسیا

.

درآمد جهانیاشتغال جهانی
99 میلیارد دلار6/.  میلیون شغل

هم از نظر درآمد و هم از نظر اشتغال آسیا رتبه اول در صنعت بازی ازآن خود نموده است. ۴۷ درصد درآمد حاصل از بازی ها و ۴۲ درصد اشتغال حاصل از آن مربوط به آسیا می باشد. بازی های آنلاین و ویدئویی حدود ۸۶ درصد بازار بازی ها را در دست دارند.

رتبه نهم: فیلم های سینمایی و کوتاه

 • رتبه اول درآمدی: ۳۷ درصد، آمریکا
 • رتبه اول اشتغال: ۳۱ درصد، آسیا

.

درآمد جهانیاشتغال جهانی
77 میلیارد دلار2.5   میلیون شغل

۳۷ درصد درآمد مربوط به فیلم های سینمایی مختص به آمریکاست در حالی که ۳۱ درصد اشتغال این حوزه در آسیا ایجاد شده است. رقابت شدیدی بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای غربی در حوزه فیلم وجود دارد به گونه ای که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ رشد ۱۴٫۵ درصدی در چین، ۶ درصد در برزیل و ۱۱ درصد در آرژانتین در خصوص فیلم های سرگرم کننده و تفریحی اتفاق افتاده است. همچنین مدل های توزیع جدیدی در حوزه فیلم در جهان به وجود آمده اند مثل نتفلیکس در آمریکا و ایروکوتیوی در آفریقا.

رتبه دهم: موزیک

( ضبط صدا و موزیک، موزیک زنده)

 • رتبه اول درآمدی: ۳۶ درصد، آمریکا
 • رتبه اول اشتغال: ۳۳ درصد، آسیا

.

درآمد جهانیاشتغال جهانی
65 میلیارد دلار4   میلیون شغل

۳۶ درصد درآمد جهانی مربوط به موزیک به آمریکا اختصاص داشته در حالی که ۳۳ درصد اشتغال این حوزه در آسیا اتفاق افتاده است. نکته قابل توجه اینکه از نظر اشتغال بعد از هنرهای تجسمی که در صنایع خلاق بالاترین نرخ اشتغال در جهان را دارد، موزیک دومین رتبه اشتغالی در جهان را به خود اختصاص داده است. البته فروش موزیک نیز به سمت دیجیتالی شدن پیش رفته است.

رتبه یازدهم: رادیو

(رادیو و فعالیت شبکه های رادیویی)

 • رتبه اول درآمدی: ۴۵ درصد، آمریکا
 • رتبه اول اشتغال: ۳۵ درصد، آسیا

.

درآمد جهانیاشتغال جهانی
46 میلیارد دلار5/    میلیون شغل

۴۵ درصد از درآمد حاصل از رادیو مربوط به آمریکا و حدود ۳۵ از اشتغال این صنعت در آسیا اتفاق افتاده است. همچنین درآمدهای تبلیغاتی که از طریق رادیو انجام می شود در حال افزایش است به گونه ای که این مقدار در سال ۲۰۱۴ ۷۵٫۳% درآمد رادیویی بوده است در حالی که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۹ به ۷۵٫۸ درصد افزایش یابد. آمریکا، رشد قابل توجهی از رادیو و فعالیت های رادیویی جهان را به خود اختصاص داده است.

 

برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محبوب ترین مطالب

بالا

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of callback_bufer (1) in /home/eghtesad/mag.eghtesadefarhang.ir/wp-includes/functions.php on line 3786

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of callback_bufer (1) in /home/eghtesad/mag.eghtesadefarhang.ir/wp-includes/functions.php on line 3786