آموزشی

مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق (بخش دوم)

مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق (بخش دوم)

مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق: تحلیل و طراحی شغل

🔍 شرایط احراز شغل در سایه اطلاعات به دست آمده از تجزیه تحلیل شغل از روش هایی مثل مصاحبه، گروه های متخصصان، پرسش نامه، گزارش عملکرد روزانه کارکنان و … صورت می گیرد تا از طریق وظایف و مسئولیت های مرتبط با هر شغل، مشخص و به دنبال آن طراحی شغل صورت پذیرد. این روند در حقیقت سنگ بنای همه فعالیت های کارکنان را مشخص می کند.

🔍 به دنبال تحولاتی که در ماهیت کار خلاق از نظر تولید محتوا صورت گرفته، برای تامین انگیزه کارکنان خلاق و رضایت شغلی آنان باید مشاغل با اتکا به این خاستگاه تعریف و یا از نو طراحی شوند. به طور مثال وظایف شغلی کارکنان خلاق به جای اجرای وظایف ثابت و تکراری باید بر محور حل مساله طراحی شود. خودمختاری شغلی، حذف نمادهای قدرت، تقویت رویکردهای ایجاد انگیزش، تمایز مهارت و تمایز اختیارات از دیگر لازمه های اصول طراحی شغل مبتنی بر کارکنان صنایع خلاق است که باید مورد توجه مدیران منابع انسانی در صنایع خلاق قرار گیرد.

🔍 همچنانکه تحقیقات مختلف نیز نشان می دهد طراحی شغل که خودمختاری شغلی را از طریق تفویض اختیار و تنوع شغلی را از طریق چرخش شغلی افزایش می دهد، می تواند بر نوآوری کارکنان و خلاقیت آنها تاثیر مثبت اعمال کند. به طور کلی طراحی مشاغل به علت نقشی که در افزایش انگیزش درونی، افراد در صورتی که به علت لذت درونی، رضایت و چالشی بودن کار احساس انگیزش کنند، خلاق تر خواهند بود اما فشارهای خارجی قادر نیستند این حالت را در آنان ایجاد کنند.

برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محبوب ترین مطالب

بالا

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of callback_bufer (1) in /home/eghtesad/mag.eghtesadefarhang.ir/wp-includes/functions.php on line 3786

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of callback_bufer (1) in /home/eghtesad/mag.eghtesadefarhang.ir/wp-includes/functions.php on line 3786