گردشگری و صنایع دستی

از آمار گردشگری ایران چه می دانید؟

گردشگری ایران

در متن زیر می توانید آمارهای جالبی از صنعت گردشگری ایران مطالعه نمایید:

آمار گردشگران ورودی

⚡️تعداد گردشگرانی که در سال ۹۶ وارد کشور شده اند، ۵۱۱۳۵۲۴ نفر بوده اند.
⚡️تعداد گردشگرانی که در سال ۹۵ وارد کشور شده اند، ۴۹۰۱۰۸۴ نفر بوده اند.
⚡️حدود ۲۱۲۴۴۰ گردشگر در سال ۹۶ بیشتر از سال ۹۵ وارد ایران شده اند.
تابستان ۹۵ و تابستان ۹۶ دو فصل پرگردشگر در این دوسال برای کشور بوده است.
در سال ۹۶ حدود ۳۰ درصد گردشگرانی که به ایران آمده بودند زن و حدود ۷۰ درصد آنها مرد بوده اند.
سه کشور عراق، افغانستان و آذربایجان حدود ۷۰ درصد گردشگران سال ۹۶ را تشکیل داده اند.
در سال ۹۶ حدود ۷۰ درصد گردشگران از مرز زمینی ، ۲۹ درصد از طریق مرز هوایی و ۱ درصد از طریق مرز دریایی وارد کشور شده اند.

آمار گردشگران خروجی از ایران

⚡️در سال ۹۶ حدود ۱۰۵۴۲۹۵۲ نفر گردشگر از ایران به کشورهای دیگر سفر کرده اند.
⚡️ ۵۶ درصد گردشگران ایرانی به خاطر دلایل غیرزیارتی و ۴۴ درصد به خاطر دلایل زیارتی سفر کرده اند.
⚡️گردشگران ایرانی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۴ درصد بیشتر بوده اند.
❗️بیشترین تعداد خروجی گردشگر هم در سال ۹۵ و هم سال ۹۶ در فصل پاییز اتفاق افتاده است.
❗️۶۲ درصد گردشگران ایرانی مرد و ۳۸ درصد آنها زن بوده اند.
❗️عراق، ترکیه و امارات به ترتیب سه کشور مقصد گردشگری ایران یان بوده است.
✅ ۴۹ درصد گردشگران ایرانی از طریق مرز هوایی، ۴۹ درصد مرز زمینی و ۲ درصد مرز دریایی از کشور خارج شده اند.

برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محبوب ترین مطالب

بالا

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of callback_bufer (1) in /home/eghtesad/mag.eghtesadefarhang.ir/wp-includes/functions.php on line 3786

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of callback_bufer (1) in /home/eghtesad/mag.eghtesadefarhang.ir/wp-includes/functions.php on line 3786